HokoEx Madendood

 260,50 inclusive of VAT

HokoEx mag worden ingezet ter bestrijding van vliegenlarven in dierenverblijven en in afvalverwerkingsinstallaties.

23 op voorraad

Artikelnummer: HOKO020 Categorieën: , Tag:

HokoEx

HokoEx mag worden ingezet ter bestrijding van vliegenlarven in dierenverblijven en in afvalverwerkingsinstallaties.

Dierenverblijven
Larvicide ter bestrijding van vliegenlarven in mest, strooisel, fecaliën en gierputten of vloeibare mest.

HokoEx mag binnenshuis worden gebruikt in dierenverblijven van de volgende dieren op plaatsen waar mest en/of andere uitwerpselen niet worden samengeperst:

Melkkoeien, vleesrunderen, vleeskalveren, zeugen in individuele boxen, zeugen in groepen, vleesvarkens, legkippen in vrije uitloop, legkippen in verrijkte legbatterijen, vleeskuikens, kalkoenen, eenden, ganzen, konijnen, paarden, geiten, schapen, en nertsen.

 

Het gevolg is een geremde groei van de larven, terwijl het vervellingsproces wordt onderbroken en normale verpopping wordt verhinderd; een snelle werking kan dan ook niet worden verwacht. De toepassing dient gericht te worden op de behandeling van broedplaatsen. Volwassen vliegen worden niet bestreden. Tijdens de toepassing behoeven de dieren niet uit de stal of het hok te worden verwijderd.
 
Toepassing:
HokoEx kan door middel van strooien, gieten en spuiten worden toegepast.

Spuiten bij lage druk — voeg water toe aan het product tot ongeveer de helft van het uiteindelijke watervolume, roer grondig, vul aan tot het uiteindelijke volume en roer kort voor gebruik. Dezelfde dag nog spuiten.

In geval van droog organisch materiaal, alleen aanbrengen door spuiten of gieten.

Gieten met gieter — voeg water toe aan product tot ongeveer de helft van het uiteindelijke watervolume, roer grondig, vul aan tot het uiteindelijke volume en roer kort voor gebruik. Dezelfde dag nog gebruiken.

Droog strooien met de hand — direct aanbrengen op plaatsen waar vliegenmaden zich ontwikkelen. Niet strooien op droge mest of mest met gedroogd oppervlak. In geval van droog organisch materiaal, alleen aanbrengen door spuiten of gieten.

 

Dosering en frequentie:

Dosis: spuiten bij lage druk: 25 g/m2 (onverdund product (granulaat))

Verdunning (%): voor een oppervlakte van 10 m2 250 g product in water toevoegen, aanvullen tot een totaal volume van 1-4 liter, afhankelijk van de vochtigheid van de te behandelen ondergrond.

Dosis: gieten met gieter: 25 g/m2 (onverdund product (granulaat))

Verdunning (%): voor een oppervlakte van 10 m2 250 g product in water toevoegen, aanvullen tot een totaal volume van 4-10 liter, afhankelijk van de vochtigheid van de te behandelen ondergrond.

Dosis: droog strooien met de hand: 25 g/m2

Verdunning (%): directe toepassing van granulaten

Aantal en timing van de toepassing:

Eerste toepassing:

Idealiter kort na het leegruimen/schoonmaken van de stal of direct voor het vliegenseizoen. Kan ook worden toegepast wanneer het vliegenseizoen al is begonnen.

Door het werkingsmechanisme van cyromazine begint de effectieve bestrijding van larven pas laat. Het biocide bestrijdt vliegenpopulaties efficiënt vanaf twee tot tien weken na de larvicidale behandeling.

Herhaling van de toepassing:

Indien nodig kan toepassing worden herhaald zodra er opnieuw vliegenlarven verschijnen. Zie voor het aantal maximale toepassingen de paragraaf gebruiksspecifieke gebruiksaanwijzing.

Afvalverwerkingsinstallaties

Larvicide voor de bestrijding van overlast veroorzakende vliegen en bijtende vliegen in de volgende afvalverwerkingsinstallaties:

MBT-installaties (mechanisch-biologische behandeling) en composteringslocaties.

Spuiten bij lage druk — voeg water toe aan het product tot ongeveer de helft van het uiteindelijke watervolume, roer grondig, vul aan tot het uiteindelijke volume en roer kort voor gebruik. Dezelfde dag nog spuiten.

Dosering en frequentie:

Dosis: 25 g/m2 (onverdund product (granulaat))

Verdunning (%): voor een oppervlakte van 10 m2 250 g product in water toevoegen, aanvullen tot een totaal volume van 1-4 liter, afhankelijk van de vochtigheid van de te behandelen ondergrond.

Aantal en timing van de toepassing:

Eerste toepassing:

Eerste behandeling: eerste behandeling bij voorkeur vroeg in het voorjaar voorafgaand aan het vliegenseizoen.

Door het werkingsmechanisme van cyromazine begint de effectieve bestrijding van larven pas laat. Het biocide bestrijdt vliegenpopulaties efficiënt vanaf twee tot tien weken na de larvicidale behandeling.

Herhaling van de toepassing:

Herhaling van de toepassing voor MBT-locaties:

Opnieuw behandelen wanneer nieuwe maden worden waargenomen of wanneer het behandelde gebied meer dan 10 cm is bedekt met nieuw materiaal dat organische bestanddelen bevat.

Werkzame stof: Cyromazine 2%.
 
Admission number
EU-0027471-0000
 
Content
HOKO005: 5 kg – Goed voor 200 m2
HOKO020: 20 kg – Goed voor 800 m2

Gebruik HoKoEx veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!
 
For application and use, see the Legal Notice of Use / Instructions for Use.

Extra informatie

Gewicht 21,22 kg
Afmetingen 31,1 × 40,1 × 41,6 cm